Franka Emika Panda beschikbaar in Fokus Praktijklab Eindhoven


Franka Emika Panda beschikbaar in Fokus Praktijklab Eindhoven

Maandag 23 april werd het interregionale project Fabriek van de Toekomst – Fokus praktijklab tussen België en Nederland officieel gestart. Een project met als doel de Field- en kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie te versterken. Robotisering is een van de pijlers die een voorname rol spelen in dit project, zo ook cobots.

Intussen zijn we al weer een tijdje verder en zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Zo is WiredWorkers’ Panda toegevoegd aan het praktijklab Flexible Manufacturing (op de Brainport Industrie Campus) in Eindhoven. Bedrijven kunnen hier samen met kennispartners applicaties ontwikkelen, testen en implementeren om de stap naar ‘Fabriek van de Toekomst’ gemakkelijker te maken. Vooral voor MKB bedrijven is dit een mooie manier. Innovaties hebben op dit moment nog onvoldoende hun weg gevonden naar het midden- en kleinbedrijf.

Door gebruik te maken van kennis uit zowel Nederland als Vlaanderen verwachten de initiatiefnemers de transitie naar een toekomstbestendige industrie te kunnen versnellen, met name bij het MKB. De partners aan Nederlandse zijde zijn FME, TNO, Brainport Industries en High Tech NL. Vanuit de Vlaamse kant zijn Agoria, Sirris, Flandersmake, OMC en de KU Leuven betrokken.

WiredWorkers' Panda toegevoegd aan het FOKUS praktijklab Flexible Manufacturing

More News

OPC UA integreert Panda in een industriële omgeving

OPC UA integreert Panda in een industriële omgeving

Franka Emika compatible met Piab piCOBOT-pomp!

Franka Emika compatible met Piab piCOBOT-pomp!

WiredWorkers werkt samen met iPro-N

WiredWorkers werkt samen met iPro-N