Reshoring: het terughalen of behouden van productie in Europa

Al decennia lang ‘offshoren’ bedrijven hun productie naar landen als China en India. De laatste jaren werd er steeds meer naar reshoring gekeken, het COVID-19 virus heeft dit alleen maar verder versneld. Offshoring maakt momenteel plaats voor reshoring: het terughalen of behouden van productie in Europa.

Reshoring biedt financieel inzicht, leveringszekerheid, het maakt ondernemers flexibeler en zorgt voor een heldere, directe communicatie tussen het bedrijf en haar partner. Naast de voordelen voor ondernemers en bedrijven, kan reshoring regionaal kansen bieden voor de economie en de werkgelegenheid.

Reshoring in Europa

De VS ging ons voor, maar nu wordt reshoring ook binnen Europa onderdeel van een continue proces. Steeds meer West-Europese landen halen hun productie terug uit lagelonenlanden, andere bedrijven kiezen er juist bewust voor om hun productie in Nederland en Europa te houden en vele denken hierover na.

Goed voor mens en milieu

Ondernemers kiezen steeds vaker voor duurzaamheid en wij Europeanen nemen mensen rechten erg serieus, iets wat in Aziatische landen al tijden een probleem is. Anno 2020 kunnen bedrijven het zich niet meer permitteren dat producten worden geproduceerd onder zeer kwalijke arbeidsomstandigheden.

Het kiezen voor reshoring kan daarnaast zelfs bij dragen aan een duurzame en maatschappelijke bedrijfsvoering. De grote hoeveelheden containers die vanuit Azië zijn weg vindt naar Europese landen of het luchttransport, veroorzaakt een enorme uitstoot van broeikassen. Dit kan met het kiezen voor reshoring aantoonbaar verminderd worden.

Keuze van ondernemers

Nu de loonkosten in Aziatische landen oploopt en teleurstelling over de geleverde kwaliteit steeds vaker voorkomt, met als gevolg dat de hoge transportkosten het niet meer waard zijn, gaan ondernemers op zoek een betrouwbare oplossing.

De keuze van ondernemers bevat een aantal belangrijke beweegredenen om te kiezen voor reshoring:

Ondernemers hebben wanneer zij kiezen voor reshoring inzicht in de gemaakte kosten en het voorkomt daarnaast verborgen kosten. Lonen in lageloonlanden worden hoger, maar ook de transport en faalkosten vallen vaak hoger uit.

Er vindt verandering in productieprocessen plaats. Er worden bijvoorbeeld nieuwe eisen gesteld door onder andere snelle innovaties, waardoor samenwerking met Nederlandse toeleveranciers noodzakelijk is. Ook in de markt verandert er veel, de vraag naar op maat gemaakte producten wordt groter en klanten verwachtte korte levertijden.

Daarnaast kunnen ondernemers uit Nederland en zijn of haar partner in Aziatische landen te maken krijgen met een moeizame communicatie, door de taalbarrière of cultuurverschillen, maar ook een vernieuwde wet- en regelgeving kan problemen voor het productieproces veroorzaken.

Reshoring toekomstperspectief

Het COVID-19 virus maakt pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk wij zijn van de niet-duurzame global supply chain. Daarnaast zullen bedrijven steeds meer in gaan zien dat ze belangrijke productie processen dicht in de buurt willen hebben. Flexibel automatisering met behulp van collaboratieve robots maakt de drempel voor bedrijven steeds lager om te gaan starten met de atomisering van hun processen die kunnen concurreren met lagere lonen landen.

More News

cobots in the one and a half meter society1

Cobots in de anderhalve meter samenleving

OnRobotScrewdriver

OnRobot lanceert de OnRobot screwdriver

OnRobot robotic applications

OnRobot lanceert nieuwe robotic applicaties